ΜΟΝΩΣΗ

Εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμοπρόσοψη και δώματα σε όλα τα πάχη, της Fibran. 

Πετροβάμβακας και ορυκτοβάμβακας για θερμοπρόσοψη, δώματα, χωρίσματα και ειδικές εφαρμογές φούρνους, τζάκια κτλ. με όλες τις προδιαγραφές της Knauf insulation και της Fibran. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close