ΚΑΔΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται,  στις ενοικιάσεις κάδων και containers, καθώς και στην ενοικίαση & τοποθέτηση χωνιών (χοανών), αναλαμβάνοντας τη μεταφορά και απομάκρυνση μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Με σύγχρονο εξοπλισμό και πολύτιμη εμπειρία, στην εταιρεία μπορούμε υπεύθυνα να αναλάβουμε την απομάκρυνση και διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close